Chủ đề: Tiêm những vắc-xin gì trong 3 tháng đầu mang thai?

Lúc trước mình có bầu không biết nên đã không tiêm vắcxin gì hết, nên đã bỏ những mũi đó,các mẹ có biết là 3 tháng đầu phải tiêm những mũi nào chưa

Chủ đề liên quan

Bạn có chủ đề muốn thảo luận?
Thêm chủ đề
Quản lý chủ đề
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT