Trang thông tin và cộng đồng Mẹ và Bé | MarryBaby
  • Kết nối với MarryBaby:
 

Tìm kiếm 1.000+ nhà cung cấp, 3.000+ thông tin dịch vụ, khuyến mãi trên Marrybaby.vn

Chương trình tiểu học Quốc tế (IPC)

Dịch vụ: Nhà trẻ, mầm non

Khối tiểu học Trường Renaissance cung cấp chương trình giảng dạy và học tập chất lượng thông qua việc sử dụng chương trình giảng dạy của Anh và chương trình tiểu học Quốc tế (IPC).

Chương trình tiểu học Quốc tế (IPC) bổ sung cho các môn học chính là tiếng Anh và Toán được giảng dạy thông qua phương pháp đan xen và riêng biệt. Chương trình áp dụng chuyên đề tập trung vào sự kết hợp việc học mang tính cá nhân và Quốc tế với phương pháp “sáng tạo, thú vị, hấp dẫn và cách học thực chất”. Giảng dạy và học tập diễn ra thông qua các chủ đề đan xen giữa các môn, mỗi chủ đề kéo dài khoảng 2-6 tuần.

Các mục tiêu học tập được chia thành ba lĩnh vực:

  • Mục tiêu môn học: Khoa học, Hội họa, Lịch sử, Địa lý, Xã hội, Thiết kế Công nghệ, Âm nhạc, Thể dục, Văn hóa-Ngôn ngữ Việt Nam, Tiếng Hoa, và Công nghệ thông tin.
  • Mục tiêu cá nhân: Ham học hỏi, Khả năng thích nghi, Sự kiên trì, Đạo đức, Khả năng giao tiếp, Suy nghĩ sâu sắc, Sự hợp tác, Sự tôn trọng lẫn nhau.
  • Mục tiêu Quốc Tế:Kiến thức và sự hiểu biết về quốc gia đang học tập, về đất nước mẹ đẻ và các nước khác. Hiểu biết về sự độc lập và phụ thuộc lẫn nhau của con người, nền văn hóa và các quốc gia.

chuong trinh tieu hoc quoc te (IPC) 1

Loading...