trang cá nhân của Amanda Nguyen
Bé sơ sinh
Bé 5 tháng tuổi
Bé 9 tháng tuổi
Bé 1 tuổi
Bé 1 tuổi - 5 tháng
Bé 2 tuổi
Bé 3 tuổi
Bé 3 tuổi - 7 tháng