trang cá nhân của phạm thị kim thu
  • Gửi chuyên gia tư vấn
    chu kỳ kinh nguyệt của tôi 27 ngày. Ngày 17/4 vừa rồi là ngày hành kinh của tôi. Ngày 28/4 đến ngày 04/5 vc tôi có quan hệ trong khoảng thời gian này vậy tôi có khả năng mang thai không ạ. Xin cảm ơn
    14/05/2018 16:05
    • 0 love
    • 3 bình luận