trang cá nhân của Trần Đỗ Duy Quang
  • Cách tuần thai khác với kết quả siêu âm
    Chào các mẹ! Ngày đầu tiên của chu kỳ kinh cuối của mình là: 23/5/2018 Ngày kết thúc là 30/5/2018 Chu kỳ của mình kéo dài khoảng 35-40 ngày 2vc mình qhe trong khoảng 13-18/6 Hôm nay (7/7)...
    08/07/2018 20:07
    • 0 love
    • 13 bình luận