trang cá nhân của Mẹ Bi
Bé 2 tháng tuổi
Bé 4 tháng tuổi
  • Bim 10 tháng tuổi
Bé 10 tháng tuổi
  • Những ngày Bim bị bỏng
Bé 1 tuổi
  • Bim ăn chơi
  • Bim 2 tuổi
  • Những ngày giáp Tết
Bé 2 tuổi