trang cá nhân của Chu thị chuyên
  • Ngày em đi tiêm chủng Ngày em đi tiêm chủng
    Mỗi một lần đưa con đi tiêm chủng lòng mẹ đau khi nhìn con khóc. Nhưng vì sức khỏe và tương lai của con nên mẹ phải kìm lại nỗi đau đó...
    24/06/2018 13:06
    • 0 love
    • 5 bình luận